orbita

8 tekstów – auto­rem jest or­bi­ta.

Jeśli teściowa to nasz wróg, a jabłko nieda­leko pa­da od jabłoni, to kim jest dla nas żona ? 

myśl
zebrała 11 fiszek • 16 marca 2013, 13:33

Tyl­ko zaz­dros­na ko­bieta naj­pierw wy­woła wojnę, a później uda­je niewi­niątko i na­mawia do zgody. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 31 stycznia 2013, 11:20

Ideal­na żona :

krótka pamięć,
krótki wzrok,
krótki język,
krótkie ręce,

długie nogi. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 30 stycznia 2013, 11:50

Lu­bię ko­biece fochy, pod wa­run­kiem, że zos­tają przed drzwiami sypialni. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 24 stycznia 2013, 12:53

Miłe Ko­biety, le­piej sy­piaj­cie z mężczyzną , a nie udając święte po kry­jomu z wib­ra­torem pod pierzyną. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 23 stycznia 2013, 06:09

Pa­sero­wi zaw­sze pot­rzeb­ny jest złodziej. Je­den się wys­ta­wi dru­gi zarobi. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 22 stycznia 2013, 07:42

Świet­na to paczka - cham, kłam­ca i prostaczka. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 21 stycznia 2013, 00:01

Urodziłeś się człowiekiem, a ga­dem zostałeś. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 20 stycznia 2013, 17:36
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

orbita

Użytkownicy
N O P
Kalendarz
Aktywność

12 lutego 2013, 20:55orbita wy­powie­dział się w wątku Nowa wer­sja stro­ny

12 lutego 2013, 20:48orbita wy­powie­dział się w wątku Nowa wer­sja stro­ny